Home

In 13 dagen gecertificeerd BHV instructeur!

De opleiding: Start september 2022

Heeft u affiniteit met veiligheid en lijkt het u leuk om les te geven? Dan zoeken wij jou!

In onze opleiding tot instructeur leert u alles om als zelfstandige of binnen uw organisatie BHV- en EHBO-cursussen te verzorgen. Zo dragen we samen bij aan een veilige werkplek voor iedereen!

Meer informatie ontvangen

Wilt u meer informatie ontvangen over onze opleiding tot BHV instructeur? Vul dan het onderstaande formulier in. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Veelgestelde vragen

De opleiding is bedoeld voor iedereen die affiniteit heeft met veiligheid, lesgeven en BHV cursussen wil gaan verzorgen. Het kan zijn dat u al ergens werkzaam bent en voor deze organisatie de interne BHV cursussen gaat verzorgen. Het kan ook zijn dat u werkzoekend bent en graag zelfstandig BHV en EHBO cursussen wilt verzorgen of bij een opleidingsinstituut in dienst bent die BHV en/of EHBO cursussen aanbiedt.

Indien alle modules gevolgd worden, bestaat de opleiding in totaal uit 13 contactdagen. Hoe deze 13 contactdagen in de tijd verdeeld worden, hangt af van het aantal aanmeldingen en de voorkeur van de deelnemer(s). Wanneer u één contactdag per week heeft, dan duurt de opleiding ongeveer vier maanden.

Ja, u loopt aan het einde van de opleiding twee dagen stage en verzorgt daarnaast zelfstandig een gehele BHV-cursus als afsluitend praktijkexamen. Tijdens de stage dagen gaat u afhankelijk van uw bereikte niveau een deel van een BHV cursus verzorgen. Een ervaren instructeur observeert en geeft feedback op de uitvoering. Daarnaast kijkt u met een ervaren instructeur mee hoe de BHV cursus door hem/haar gegeven wordt.

Voor deelname aan de opleiding BHV instructeur is geen vooropleiding vereist. Het is wel een pré dat u ervaring heeft met lesgeven.

U zult gemiddeld twee uur per week kwijt zijn aan zelfstudie, maar deze tijd kan per week verschillen.

Wanneer u interesse heeft om de opleiding BHV instructeur te volgen, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij zullen contact met u opnemen en u eventuele verdere informatie verstrekken. Voordat u kunt starten met de opleiding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Na afloop van het gesprek krijgt u te horen of wij denken dat u geschikt bent om de opleiding te volgen en of u eventuele vrijstellingen kunt krijgen. Het kan zijn dat wij u vragen een proefles te verzorgen om in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Wanneer is vastgesteld welke modules u gaat volgen, kunt u beginnen met de opleiding op de eerstvolgende startdatum.

Dat is afhankelijk van uw voorkennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen. Er vindt een intakegesprek plaats om inzicht te verkrijgen in u als persoon, uw opleidingsachtergrond en werkervaring. Op basis daarvan wordt beslist of u al dan niet in aanmerking komt voor vrijstellingen. Wanneer u in aanmerking komt voor een vrijstelling, kunt u de opdracht krijgen om een korte proefles te verzorgen. De docent beslist op basis van deze proefles of u de vrijstelling krijgt of dat u de betreffende module toch dient te volgen.

Met een certificaat voor BHV instructeur bent u bevoegd om basis- en herhalingscursussen BHV + AED te verzorgen of een verkorte vorm daarvan. In deze cursussen worden brandbestrijding, ontruiming en levensreddende eerste hulp behandeld. U bent alleen bevoegd om cursisten op te leiden tot bedrijfshulpverlener en niet tot andere BHV-gerelateerde functies zoals hoofd BHV. Daarnaast bent u bevoegd om een basis- en herhalingscursus EHBO te verzorgen volgens de richtlijnen van Kompas Academy.

In de modules brandbestrijding en EHBO vindt er halverwege een tussentijdse toets plaats. U verzorgt een onderdeel van een BHV cursus voor uw docent en medecursisten. Wanneer u op deze tussentijdse toets onvoldoende scoort, zal de docent met u bespreken hoe u het gebrek aan kennis of vaardigheden kunt aanvullen. Doordat u dan nog voldoende tijd heeft om aan uw tekort te werken, zal u waarschijnlijk met voldoende kennis en vaardigheden aan het praktijkexamen kunnen deelnemen, zodat u met een gerust hart slaagt.

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat u niet slaagt voor het praktijkexamen, dan zal de docent samen met u op zoek gaan naar een goede oplossing met een passend tarief. Dit kan betekenen dat u één of meerdere modules opnieuw dient te volgen of slechts een deel daarvan alvorens u het praktijkexamen voor een tweede keer kunt afleggen.

Een gemiddelde cursusbijeenkomst bestaat uit twee kernonderdelen: één voor de lunch en één na de lunch. Ieder kernonderdeel begint met een theoretische uiteenzetting door middel van een presentatie, een onderwijsleergesprek of een filmpje. Na de theoretische uiteenzetting gaat u actief aan de slag met een opdracht, bijvoorbeeld een praktijkhandeling of een casusopdracht. De opdracht wordt nabesproken en het kernonderdeel wordt afgesloten door middel van een gezamenlijke evaluatie.

Dit verschilt per week. U kunt de opdracht krijgen om theorie door te lezen in een uitgereikte syllabus, een e-learning module te volgen of een praktische opdracht uit te voeren. Alle activiteiten die u aan zelfstudie onderneemt, houdt u bij in een  persoonlijk portfolio. Dit portfolio vormt de basis voor het eindgesprek.

Vragen?

Heeft u toch een andere vraag over Kompas Academy of de opleiding? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder!