DISCLAIMER

Toegang tot en gebruik van de Kompas Academy internetsite welke toegankelijk is via www.kompasacademy.nl hierna “Site”) en de via deze Site aangeboden internetapplicaties (hierna “Applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald.

Gebruik van deze Site en de Applicaties betekent dat u deze en overige op deze Site en Applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Kompas Academy is onderdeel van Kompas Veiligheidsgroep B.V. Kompas Veiligheidsgroep B.V. en haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk “Kompasgroep”) verstrekken de informatie, producten en diensten op deze Site op basis van onderstaande voorwaarden.

 1. Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Kompasgroep of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
 2. Kompas Veiligheidsgroep B.V. noch een van haar groepsmaatschappijen, met haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
 3. Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Kompasgroep gecorrigeerd zullen worden naar Kompasgroep goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. Kompasgroep behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Kompasgroep sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.
Contactgegevens

Adres:
Kerkenbos 1095
6546 BB Nijmegen

Telefoon:
(024) 371 75 65

E-mail:
info@kompasacademy.nl

Volg ons:

Anderen over Kompas Academy

Hieronder kunt u lezen hoe anderen de opleiding bij Kompas Academy hebben ervaren.

 • Na ruim 20 jaar te hebben gewerkt bij Albert Heijn in verschillende functies, werd het tijd om mijn horizon te verbreden. Mijn interesse in het verzorgen van een BHV cursussen is gekomen tijdens het volgen van een BHV Basiscursus.

  De bedrijfshulpverlening heeft altijd mijn aandacht gehad en het opleiden van mensen is mijn passie, dus het leek mij logisch om deze 2 dingen te gaan combineren in mijn werk. Droombaan: BHV instructeur. Ik ging op zoek naar een goede opleiding en kwam terecht bij Kompas Academy.

  Het was een intensieve en soms pittige, maar zeker ook een praktijkgerichte opleiding. Binnen een half jaar word je klaar gestoomd om zelfstandig als BHV instructeur aan de slag te kunnen gaan. Mijn dank gaat uit naar Geert, Marjolein en verschillende instructeurs. Deze mensen hebben zoveel passie voor hun vak, dat je daar vanzelf in mee gaat. Zij hebben er mede voor gezorgd dat ik, ondanks wat tegenslagen tijdens mijn opleiding, mijn diploma heb behaald.

  Dus zoek je een goede en gedegen opleiding om gecertificeerd BHV instructeur te worden? Meld je aan bij Kompas Academy. Ik hoop dat ik mijn kennis in de nabije toekomst in praktijk mag gaan brengen!

  John Slootmaker
Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste berichten