KOMPAS ACADEMY

Kompas Academy verzorgt instructeursopleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Na het afronden van de opleiding bent u bevoegd om als zelfstandige of binnen de organisatie waar u werkzaam bent BHV opleidingen te verzorgen. Kompas Academy is een initiatief van Kompas Veiligheidsgroep.

Kompas Veiligheidsgroep verzorgt de complete BHV organisatie voor bedrijven. Of het nu gaat om opleidingen, consultancy of veiligheidsproducten. Bij het vakinhoudelijk samenstellen van de instructeursopleidingen maken wij gebruik van de inhoudelijke expertise van Kompas Veiligheidsgroep.

Kompas Academy selecteert de meest recente vakinhoud om instructeursopleidingen te verzorgen en zorgt voor afwisselend gebruik van werkvormen, zodat u als cursist optimaal bent voorbereid op de toekomstige praktijksituatie.

De instructeursopleidingen van Kompas Academy zijn NIBNO gecertificeerd. In de toekomst gaat Kompas Academy ook andere instructeursopleidingen op het gebied van veiligheid verzorgen. Houd onze website in de gaten!

54f5c852b114d99a25b93b6d_logos
Chiel
Chiel van de Logt
Een van de ervaren instructeurs

De instructeurs van Kompas Veiligheidsgroep zijn ervaren instructeurs, opgeleid volgens de richtlijnen van Kompas Academy.

Tijdens uw opleiding tot BHV instructeur zal hun vakkennis en ervaring ingezet worden. Een aantal onderdelen van de instructeursopleiding zal gegeven worden door één van deze ervaren instructeurs.

Tijdens de stagedagen zullen zij u laten zien hoe een BHV cursus vakinhoudelijk en didactisch kan worden gegeven. Daarnaast observeert de ervaren instructeur uw manier van lesgeven en krijgt u feedback op de uitvoering.

Geert
Geert Timmerman
Inhoudsdeskundige veiligheid

Geert is binnen Kompas Veiligheidsgroep werkzaam als leidinggevende van de instructeurs.

Zijn kennis en expertise op het gebied van bedrijfshulpverlening worden binnen Kompas Academy ingezet.

Geert inventariseert alle benodigde inhoud voor de opleidingen en houdt de wijzigingen binnen het vakgebied  en de wettelijke kaders nauwkeurig bij. Hij zorgt dat de opleiding voldoet aan deze wettelijke kaders en draagt bij aan de procesbewaking binnen Kompas Academy.

marjolein
Marjolein van de Ven
Opleidingskundige

Als opleidingskundige is Marjolein verantwoordelijk voor het ontwerp en de waarborging van de didactische kwaliteit van de opleidingen.

De complexe vaardigheid die de cursisten na het volgen van de opleiding moeten kunnen uitvoeren, staat hierbij centraal. De instructeurs in opleiding moeten na het volgen van de opleiding een groep cursisten kunnen opleiden tot een functie waarin zij durven en kunnen handelen in gevaarlijke situaties.

Marjolein neemt deze complexe vaardigheid als uitgangspunt voor het bedenken van didactische werkvormen en het ontwerpen en ontwikkelen van leeractiviteiten.

Bij de opleidingen van Kompas Academy staat het individu centraal. Leren op basis van uw persoonlijke kwaliteiten is waar Kompas Academy voor staat. Met als uiteindelijke doel om een bekwame zelfstandige instructeur te worden.

Maatwerk
Iedere cursist heeft een andere achtergrond. Kompas Academy speelt daarop in door de opleiding aan te laten sluiten bij de al aanwezige kennis en vaardigheden van de cursist. De feedback op het uitvoeren van de leeractiviteiten stemmen wij af op het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de cursist.

maatwerk

Flexibiliteit in lesgeven
Al onze opleidingen zijn ontworpen met oog op het uitvoeren van een complexe taak. Het belangrijkste doel van de opleiding is dat een instructeur een groep cursisten kan opleiden tot een functie waarin zij kunnen en durven handelen in een gevaarlijke situatie.

Ondersteuning
De hoeveelheid ondersteuning die de cursist ontvangt van de opleider en de ervaren instructeurs zal afnemen naarmate de opleiding vordert. Wanneer alle leerdoelen zijn behaald is de cursist in staat om geheel zelfstandig cursussen te verzorgen in het specifieke veiligheidsgebied.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Kompas Academy, voor zowel de opleidingen als de organisatie. Om onze kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij het NIBNO. 

Onze Academy is gecertificeerd door het Nederlands Instituut Bedrijfsnoodorganisatie (NIBNO). Dit houdt in dat wij werken volgens de norm van het NIBNO. Deze norm brengt relevante wetgevingen samen in concrete kwaliteitscriteria die van toepassing zijn op veiligheidsopleidingen. Wanneer u een opleiding afrond bij de Kompas Academy ontvangt u een NIBNO gecertificeerd diploma.

INSTRUCTEURSOPLEIDING BHV

Start opleiding in het voorjaar: 2019
Start opleiding in het najaar: 2019
Wilt u een opleiding volgen tot instructeur BHV? Op deze pagina vindt u alle informatie over de opleiding tot BHV instructeur en hoe u zich kunt aanmelden.

Wanneer u bent opgeleid tot BHV instructeur, kunt u BHV- en EHBO-cursussen verzorgen. Na het afronden van de opleiding kunt u binnen uw huidige baan een extra verantwoordelijkheid krijgen om intern de BHV cursussen te verzorgen, maar u kunt zich ook aansluiten bij een opleidingsinstituut of als zelfstandig ondernemer aan de slag. Genoeg mogelijkheden als BHV instructeur!

Waarom een instructeursopleiding volgen bij Kompas Academy?

 • In 13 dagen opgeleid tot gecertificeerd BHV instructeur
 • Slechts vier uur zelfstudie per week
 • Praktijkgerichte opleiding, loop stage bij een ervaren instructeur
 • Krijg les van ervaren docenten uit verschillende vakgebieden

Eigen BHV instructeur opleiden
Organisaties maken continu afwegingen hoe zij bepaalde bedrijfsprocessen efficiënter kunnen inrichten. Het kan voordelig zijn om uw eigen BHV instructeur(s) op te leiden. Met een eigen instructeur in dienst kunt u zelf het tijdstip en de duur van de cursus bepalen. Dit kan kostentechnisch voordeliger zijn dan een cursus inkopen voor een vast bedrag. Daarnaast kan de inhoud van de cursus nog beter toegespitst worden op de bedrijfsspecifieke risico’s en kunt u regelmatig variëren met de inhoud.

De instructeursopleiding BHV bestaat uit vier modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden, namelijk de modules brandbestrijding, eerste hulp, BHV-organisatie en didactiek.

Intake
Voordat u kunt starten met de opleiding vindt er een intake plaats. De intake bestaat uit een gesprek met de opleider en een multiple-choice toets. Tijdens het intakegesprek proberen wij inzicht te krijgen in uw achtergrond, persoonlijke eigenschappen en kennis en vaardigheden op het gebied van BHV. Naar aanleiding van de intake ontvangt u een advies over uw geschiktheid om opgeleid te worden tot BHV instructeur en welke modules u dient te volgen. Aan de hand van dit advies kunt u zelf beslissen of u wel of niet wilt starten met de opleiding.

Opleiding
Wanneer u start met de opleiding ontvangt u een persoonlijke cursushandleiding afgestemd op de modules die u volgt. Tijdens de contactdagen volgt u de modules in groepsverband. Een presentatie van theoretische lesstof wordt afgewisseld met een leergesprek over de behandelde lesstof, het oefenen van praktische handelingen en interactieve casusopdrachten. Als casusopdracht krijgt u een gesimuleerde probleemsituatie voorgelegd waarvoor u een oplossing moet aandragen.

 • Opleidingsduur: 13 contactdagen, wanneer u alle modules volgt
 • Lestijden: 8.30 – 16.00 uur
 • Zelfstudie: 4 uur per week
 • Groepsgrootte: maximaal 8
Intake

Tussentijdse toets
Bij de modules brandbestrijding en eerste hulp neemt u halverwege deel aan een tussentijdse toets. Deze toets bestaat uit het verzorgen van een in scène gezette BHV cursus. De beoordelende inhoudsdeskundigen spelen de rol van cursist. Na afloop ontvangt u feedback op uw inhoudelijke en didactische uitvoering. In samenspraak met de opleider wordt besloten of u de opleiding voort kunt zetten of dat u bepaalde onderdelen opnieuw dient te volgen.

Praktijkexamen
De opleiding sluit u af met een praktijkexamen. Het praktijkexamen bestaat uit het verzorgen van een gehele BHV cursus, met de focus op het onderwerp van de module. Inhoudsdeskundigen beoordelen het examen aan de hand van de richtlijnen van het NIBNO. Na afloop van het examen volgt er een eindgesprek, hier worden uw resultaten van de modules en uw portfolio besproken.

De instructeursopleiding BHV bestaat uit vier modules die u los van elkaar kunt volgen, namelijk de modules brandbestrijding, eerste hulp, BHV-organisatie en didactiek.

Brandbestrijding
Duur module: 5 cursusdagen
Onderwerpen module:

 • Verbrandingsprocessen;
 • Ontruimingsoefeningen;
 • Kleine blusmiddelen;
 • Transparantverlichting en noodverlichting;
 • Basis BHV.

BHV-organisatie
Duur module: 1 cursusdag
Onderwerpen module:

 • ARBO-wetgeving;
 • Taken en verantwoordelijkheden van een ploegleider.
inhoud

Levensreddende eerste handelingen
Duur module: 4 cursusdagen
Onderwerpen module:

 • Bewustzijnlijn;
 • Ziektebeelden en acute aandoeningen;
 • Letsels en verwondingen;
 • Oververhitting en onderkoeling;
 • Kneuzingen en botbreuken;
 • Verslikking en verstikking;
 • Vergiftiging.

Didactische vaardigheden
Duur module: 1 cursusdag.
Onderwerpen module:

 • Didactische werkvormen;
 • Feedback;
 • Doceervaardigheden.
Voorjaar 2019

Module didactische vaardigheden
Cursusdag 1:
 Didactische werkvormen en feedback

Module BHV-organisatie:
Cursusdag 2:
 BHV-organisatie en ontruiming

Module brandbestrijding:
Cursusdag 3:
 Brand, brandbestrijding en kleine blusmiddelen
Cursusdag 4: Samenvatting brandbestrijding, verlichting en praktijk kleine blusmiddelen
Cursusdag 5: Basiskennis BHV
Cursusdag 6: Tussentijdse toets
Cursusdag 7: Eindtoets brand

Module Eerste Hulp:
Cursusdag 8:
 Bewusztijnlijn, ziekten en acute aandoeningen
Cursusdag 9: Handelen bij ongelukken
Cursusdag 10: Tussentijdse toets
Cursusdag 11: Eindtoets Eerste Hulp

Stage en eindtoets
Cursusdag 12:
 Gedeelte van een BHV-cursus verzorgen
Cursusdag 13: Gehele BHV-cursus verzorgen als eindtoets

Najaar 2019

Module didactische vaardigheden
Cursusdag 1: 
Didactische werkvormen en feedback

Module BHV-organisatie:
Cursusdag 2:
 BHV-organisatie en ontruiming

Module brandbestrijding:
Cursusdag 3: 
Brand, brandbestrijding en kleine blusmiddelen
Cursusdag 4: Samenvatting brandbestrijding, verlichting en praktijk kleine blusmiddelen
Cursusdag 5: Basiskennis BHV
Cursusdag 6: Tussentijdse toets
Cursusdag 7: Eindtoets brand

Module Eerste Hulp:
Cursusdag 8:
 Bewusztijnlijn, ziekten en acute aandoeningen
Cursusdag 9: Handelen bij ongelukken
Cursusdag 10: Tussentijdse toets
Cursusdag 11: Eindtoets Eerste Hulp

Stage en eindtoets
Cursusdag 12:
 Gedeelte van een BHV-cursus verzorgen
Cursusdag 13: Gehele BHV-cursus verzorgen als eindtoets

Opleiding tot volledige BHV instructeur in 13 dagen incl. 2 stagedagen

€3995,- (excl. BTW)

Wanneer u in het bezit bent van een diploma Kaderinstructeur EHBO of Brandweerinstructeur en nog actief bent in lesgeven dan kunt u voor bepaalde modules vrijstelling aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

INSCHRIJVEN

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding tot BHV instructeur? Vul het formulier in. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving en informatie over de stappen die u moet zetten om uw inschrijving compleet te maken.

VEELGESTELDE VRAGEN

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over Kompas Academy.

Voor wie is de opleiding BHV instructeur bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die affiniteit heeft met veiligheid en lesgeven en BHV cursussen wil gaan verzorgen. Het kan zijn dat u al ergens werkzaam bent en voor deze organisatie de interne BHV cursussen gaat verzorgen. Het kan ook zijn dat u werkzoekend bent en graag zelfstandig BHV en EHBO cursussen wilt verzorgen of bij een opleidingsinstituut in dienst bent die BHV en/of EHBO cursussen aanbiedt.

Hoe lang duurt de opleiding BHV instructeur?

Indien alle modules gevolgd worden, bestaat de opleiding in totaal uit 13 contactdagen. Hoe deze 13 contactdagen in de tijd verdeeld worden, hangt af van het aantal aanmeldingen en de voorkeur van de deelnemer(s). Wanneer u één contactdag per week heeft, dan duurt de opleiding ongeveer vier maanden.

Loop je ook stage tijdens de opleiding BHV instructeur?

Ja, u loopt aan het einde van de opleiding twee dagen stage en verzorgt daarnaast zelfstandig een gehele BHV-cursus als afsluitend praktijkexamen. Tijdens de stage dagen gaat u afhankelijk van uw bereikte niveau een deel van een BHV cursus verzorgen. Een ervaren instructeur observeert en geeft feedback op de uitvoering. Daarnaast kijkt u met een ervaren instructeur mee hoe de BHV cursus door hem/haar gegeven wordt.

Wat zijn de eisen tot deelname aan de opleiding BHV instructeur?

Voor deelname aan de opleiding BHV instructeur is geen vooropleiding vereist. Het is wel een pré als u ervaring heeft met lesgeven.

Wat is de studietijd per week?

U zult gemiddeld twee uur per week kwijt zijn aan zelfstudie, maar deze tijd kan per week verschillen.

Hoe gaat de aanmeldprocedure voor de opleiding BHV instructeur in zijn werk?

Wanneer u interesse heeft om de opleiding BHV instructeur te volgen, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij zullen contact met u opnemen en u eventuele verdere informatie verstrekken. Voordat u kunt starten met de opleiding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Na afloop van het gesprek krijgt u te horen of wij denken dat u geschikt bent om de opleiding te volgen en of u eventuele vrijstellingen kunt krijgen. Het kan zijn dat wij u vragen een proefles te verzorgen om in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Wanneer is vastgesteld welke modules u gaat volgen, kunt u beginnen met de opleiding op de eerstvolgende startdatum.

Moet ik alle modules volgen om gecertificeerd te worden als BHV instructeur?

Dat is afhankelijk van uw voorkennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen. Er vindt een intakegesprek plaats om inzicht te verkrijgen in u als persoon, uw opleidingsachtergrond en werkervaring. Op basis daarvan wordt beslist of u al dan niet in aanmerking komt voor vrijstellingen. Wanneer u in aanmerking komt voor een vrijstelling, kunt u de opdracht krijgen om een korte proefles te verzorgen. De docent beslist op basis van deze proefles of u de vrijstelling krijgt of dat u de betreffende module toch dient te volgen.

Welke cursussen mag je verzorgen als je de opleiding BHV instructeur hebt afgerond?

Met een certificaat voor BHV instructeur bent u bevoegd om basis- en herhalingscursussen BHV + AED te verzorgen of een verkorte vorm daarvan. In deze cursussen worden brandbestrijding, ontruiming en levensreddende eerste hulp behandeld. U bent alleen bevoegd om cursisten op te leiden tot bedrijfshulpverlener en niet tot andere BHV-gerelateerde functies zoals hoofd BHV. Daarnaast bent u bevoegd om een basis- en herhalingscursus EHBO te verzorgen volgens de richtlijnen van Kompas Academy.

Wat gebeurt er als je zakt voor het praktijkexamen?

In de modules brandbestrijding en EHBO vindt er halverwege een tussentijdse toets plaats. U verzorgt een onderdeel van een BHV cursus voor uw docent en medecursisten. Wanneer u op deze tussentijdse toets onvoldoende scoort, zal de docent met u bespreken hoe u het gebrek aan kennis of vaardigheden kunt aanvullen. Doordat u dan nog voldoende tijd heeft om aan uw tekort te werken, zal u waarschijnlijk met voldoende kennis en vaardigheden aan het praktijkexamen kunnen deelnemen, zodat u met een gerust hart slaagt.

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat u niet slaagt voor het praktijkexamen, dan zal de docent samen met u op zoek gaan naar een goede oplossing met een passend tarief. Dit kan betekenen dat u één of meerdere modules opnieuw dient te volgen of slechts een deel daarvan alvorens u het praktijkexamen voor een tweede keer kunt afleggen.

Hoe ziet een gemiddelde cursusbijeenkomst eruit?

Een gemiddelde cursusbijeenkomst bestaat uit twee kernonderdelen: één voor de lunch en één na de lunch. Ieder kernonderdeel begint met een theoretische uiteenzetting door middel van een presentatie, een onderwijsleergesprek of een filmpje. Na de theoretische uiteenzetting gaat u actief aan de slag met een opdracht, bijvoorbeeld een praktijkhandeling of een casusopdracht. De opdracht wordt nabesproken en het kernonderdeel wordt afgesloten door middel van een gezamenlijke evaluatie.

Uit welke leeractiviteiten bestaat de zelfstudie?

Dit verschilt per week. U kunt de opdracht krijgen om theorie door te lezen in een uitgereikte syllabus, een e-learning module te volgen of een praktische opdracht uit te voeren. Alle activiteiten die u aan zelfstudie onderneemt, houdt u bij in een  persoonlijk portfolio. Dit portfolio vormt de basis voor het eindgesprek.

Contact

Heeft u toch een andere vraag over Kompas Academy of de opleiding? Vul dan het formulier hieronder in en we zullen zo snel mogelijk contact opnemen.

Contactgegevens

Adres:
Kerkenbos 1095
6546 BB Nijmegen

Telefoon:
(024) 371 75 65

E-mail:
info@kompasacademy.nl

Volg ons:

Anderen over Kompas Academy

Hieronder kunt u lezen hoe anderen de opleiding bij Kompas Academy hebben ervaren.

 • Na ruim 20 jaar te hebben gewerkt bij Albert Heijn in verschillende functies, werd het tijd om mijn horizon te verbreden. Mijn interesse in het verzorgen van een BHV cursussen is gekomen tijdens het volgen van een BHV Basiscursus.

  De bedrijfshulpverlening heeft altijd mijn aandacht gehad en het opleiden van mensen is mijn passie, dus het leek mij logisch om deze 2 dingen te gaan combineren in mijn werk. Droombaan: BHV instructeur. Ik ging op zoek naar een goede opleiding en kwam terecht bij Kompas Academy.

  Het was een intensieve en soms pittige, maar zeker ook een praktijkgerichte opleiding. Binnen een half jaar word je klaar gestoomd om zelfstandig als BHV instructeur aan de slag te kunnen gaan. Mijn dank gaat uit naar Geert, Marjolein en verschillende instructeurs. Deze mensen hebben zoveel passie voor hun vak, dat je daar vanzelf in mee gaat. Zij hebben er mede voor gezorgd dat ik, ondanks wat tegenslagen tijdens mijn opleiding, mijn diploma heb behaald.

  Dus zoek je een goede en gedegen opleiding om gecertificeerd BHV instructeur te worden? Meld je aan bij Kompas Academy. Ik hoop dat ik mijn kennis in de nabije toekomst in praktijk mag gaan brengen!

  John Slootmaker
 • Als veiligheidskundige wil ik een zo groot mogelijk pakket “veiligheid” kunnen leveren. Echter wel rekening houdend met mijn kennis en kunnen. Een van de factoren die ontbrak, was het zelf verzorgen van de BHV-lessen. En BHV is nou eenmaal ook een stap in het hele veiligheidsproces.

  Ik kwam in contact met Kompas Academy en in een heel korte tijd wisten deze mensen mij voldoende te bekwamen in het zelfstandig verzorgen van BHV-trainingen. Ik heb veel cursussen, trainingen en opleidingen (van diverse aard) gevolgd, maar Kompas Academy is een van de weinigen, die vooraf zegt wat ze doen en wat veel belangrijker is, ze doen wat ze zeggen.

  Een training, gebaseerd op de praktijk, afgestemd op de wettelijke kaders en voorbereidend op de grote “mooie” BHV-wereld.
  Kompas Academy: bedankt!

  Hans van Kempen
Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste berichten